• Slide1.jpg
 • Slide2.jpg
 • Slide3.jpg
 • Slide4.jpg
 • Slide5.jpg
 • Slide6.jpg

Curling Club Ascona history

 • 40esimo-01
 • 40esimo-02
 • Andrea_Wildi-00
 • Andrea_Wildi-01
 • Andrea_Wildi-02
 • Andrea_Wildi-03
 • Andrea_Wildi-04
 • Andrea_Wildi-05
 • Bernardino_Bette-00
 • Bernardino_Bette-01
 • Franco_Bernhard-00
 • Franco_Bernhard-01
 • Franco_Bernhard-02
 • Franco_Bernhard-03
 • Franco_Bernhard-04
 • Franco_Bernhard-05
 • Franco_Bernhard-06
 • Franco_Bernhard-07
 • Franco_Bernhard-08
 • Franco_Bernhard-09
 • Franco_Bernhard-10
 • Franco_Bernhard-11
 • Franco_Bernhard-12
 • Franco_Bernhard-13
 • Franco_Bernhard-14
 • Franco_Bernhard-15
 • Franco_Bernhard-16
 • Franco_Bernhard-17
 • Franco_Bernhard-18
 • Franco_Bernhard-19
 • Franco_Bernhard-20
 • Franco_Bernhard-21
 • Franco_Bernhard-22
 • Franco_Bernhard-23
 • Max_Hofstetter-00
 • Max_Hofstetter-01
 • Max_Hofstetter-02
 • Max_Hofstetter-03
 • Max_Hofstetter-04
 • Max_Hofstetter-05
 • Max_Hofstetter-06

Municipio di Ascona

Municipio di Ascona

Swiss Curling Association

Swiss Curling Association logo

Federazione Curling Ticino

Federazione Curling Ticino logo